Ana Sayfa
Anabilim Dalı
Misyon ve Vizyon

MİSYON VE VİZYON

Türkçe eğitimi ve öğretimine ilişkin genel bir bakış açısı ile Türk dili ve edebiyatını, öğretmenlik meslek bilgisini ayrıntılı bir biçimde işlemek ve öğrencilerine uzmanlık kazandırmaktır. Bu doğrultuda hedefimiz ülkesine ve milletine gönülden bağlı, ulusal değerlerini öğrenmeyi ve yaşatmayı amaç edinmiş, Türk dilini koruyan ve geliştirmeye çalışan, bulunduğu çağın değerlerine vakıf, nitelikli, ahlâklı, özverili, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı düşünebilen, girişimci, öğretmenlik meslek bilgisinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış idealist öğretmenler yetiştirmektir.