Ana Sayfa
Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Değerli Öğrenciler, 
Türkçe Öğretmenliği Bölümü 1998-1999 öğretim yılında faaliyete geçmiş ve o günden bu yana  önemli bir mesafe katetmiştir. Bölümümüzün amacı, öğretmen adaylarının lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) düzeyde belirlenen yeterlilikleri edinerek nitelikli bir eğitim almalarını sağlamaktır. Bölümümüz öğrencileri, lisans düzeyinde alana yönelik temel bilgi ve becerileri edinerek öğretmenlik mesleğini yapabilmenin yanı sıra edindikleri yeterliliklerle lisansüstü eğitime de devam edebilmektedirler. Özellikle son yıllarda bölümden mezun olan öğrencilerimiz yurt dışında Türk dili ve Türk kültürü derslerinin yürütülmesinde okutman, uzman olarak görev yapabilmekte ; ülkemizde ise Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde de Türkçe okutmanı olarak görev alabilmektedir.

Üniversitemizde lisans öğrencilerine, araştırma kültürünü aşılayabilmek, araştırmacı-yaratıcı öğrenciler yetiştirebilmek, disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, araştırma-geliştirme  sahasında öğrencilerimizin çalışmalarına destek olmak ve takım çalışmaları yapabilecek ortam yaratmak amacıyla BAPK bünyesinde Lisans Bilimsel Araştırma Programı (LİBAP) oluşturulmuştur. Bölümümüz öğrencileri bu projelerde görev almaktadırlar.